ប្រភពព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ក្រុងភ្នំពេញ

ការរលំបាក់អគារ នៅខេត្តព្រះសីហនុ ស្លាប់ចំនួន២៨នាក់ និងរបួសចំនួន២៦នាក់

51

រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុបានឲ្យដឹងថា ប្រតិបត្តិការរុករកជនរងគ្រោះ ដោយការរលំបាក់អគារ នៅខេត្តព្រះសីហនុ ត្រូវបានបិទបញ្ចប់ជាស្ថាពរ ក្នុងនោះស្លាប់ចំនួន២៨នាក់ និងរបួសចំនួន២៦នាក់។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង