ប្រភពព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ក្រុងភ្នំពេញ

អ្នកស្រីយីងឡាក់ទទួលបានសញ្ជាតិស៊ែបប៊ី!

19

Ex-Thai premier gets Serbian citizenship.
ទីភ្នាក់ងារពត៌មានបរទេសបានផ្សាយអោយដឹងនៅថ្ងៃទី៨សីហា នេះ ថាអ្នកស្រីយីងឡាក់អតីតនាយករដ្ឋមន្រ្តីថៃដែលថៃ កាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារ រយះពេល៥ឆ្នាំពីបទពុករលួយទទួលបានសញ្ជាតិស៊ែបប៊ី។
ទីភ្នាក់ងារពត៌មានរដ្ឋស៊ែបប៊ីបានផ្សាយថា អ្នកស្រីទទួលបានសញ្ជាតិព្រោះ អ្នកស្រីមានប្រយោជន៍ចំពោះប្រទេសស៊ែបប៊ី។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង