ប្រភពព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ក្រុងភ្នំពេញ

ក្រុមបុរាណវិទូអេហ្ស៊ីប បានបង្ហាញសារធាតុ sarcophagi បានថែរក្សាម៉ាំមី មានអាយុរាប់ពាន់ឆ្នាំ

38

ក្រុមបុរាណវិទូអេហ្ស៊ីបបានបង្ហាញសារធាតុ sarcophagi មួយចំនួន ដែលត្រូវបានថែរក្សាម៉ាំមីយ៉ាងល្អរួមជាមួយសំណល់ នៃជញ្ជាំងបុរាណមួយ ដែលមានអាយុកាលពាក់កណ្តាលព្រះរាជាណាចក្រកាលពីជិត 4000 ឆ្នាំមុន។ ។ ការស៊ើបអង្កេតនេះត្រូវបានធ្វើឡើង គឺថ្ងៃទី 13 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2019 ។ ខណៈក្នុងអំឡុងពេលធ្វើការកប់ម៉ាំមីនៅក្នុងរាជវង្សបុរាណ Dahshur នៅលើច្រាំងខាងលិចនៃទន្លេនីល ភាគខាងត្បូងទីក្រុងគែរ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង