ប្រភពព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ក្រុងភ្នំពេញ

ការប្រកួតប្រជែងកាត់រោមចៀម នៅប្រទេសបារាំង

68

អ្នកកាត់រោមចៀមពីជុំវិញពិភពលោកបានប្រកួតគ្នានៅឯការប្រកួត World Sheep Shearing និង Woolhandling លើកទី 18 នៅ Le Dorat, ប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃទី 4 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2019 ។

មានអ្នកចូលរួមជាង 320 នាក់មកពី 34 ប្រទេស ត្រូវបានគេរំពឹងថា នឹងចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍រយៈពេល 4 ថ្ងៃនេះ និងបង្ហាញពីជំនាញរបស់ពួកគេ នៅក្នុងការលាងសម្អាតរោមចៀម ដោយម៉ាស៊ីនដ៏ទំនើប។

ចំនួនសរុបនៃចៀមចំនួន 5000 ក្បាលនឹងកាត់រោម ចៀម នៅព្រឹត្តិការណ៍នេះ។ ជាទូទៅសត្វចៀម ត្រូវបានគេកាច់យ៉ាងហោចណាស់ ម្តងក្នុងមួយឆ្នាំ ដើម្បីចៀសវាងជំងឺដែលបណ្តាលមកពីឆ្កែឆ្កូត នៅក្នុងរោមរបស់ពួកគេ។

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំឆ្នាំនេះ ក៏មានគោលបំណងអប់រំ សាធារណជន អំពីរបៀបការស្លៀកពាក់ ចូលកសិដ្ឋានចៀម៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង