ប្រភពព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ក្រុងភ្នំពេញ

ជប៉ុនកំពុងទទួលរងដោយទឹកជំនន់ដ៍ធ្ងន់ធ្ងរ​

57

សូមចូលរួមសោកស្តាយនិងរំលែកទុក្ខជាមួយប្រជាជនជប៉ុន ដែលកំពុងទទួលរងដោយទឹកជំនន់ដ៍ធ្ងន់ធ្ងរ​ ត្រូវជន្លៀសប្រជាជនជាងមួយលាននាក់ពីតំបន់ទឹកជំនន់!
We wish to share our sadness and sympathy with the people of Japan that affected by heavy flood!

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង