ប្រភពព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ក្រុងភ្នំពេញ

កោះឋានសួគ៌ នៅប្រទេសតាហៃទី ដែលបន្ទប់តម្លៃចាប់ពី3700$ក្នុងមួយយប់

39


The Brando គឹជាឈ្មោះResortដ៏ប្រណិតបំផុត មួយលើលោកយើងនេះ ព្រោះទីនោះក្រៅពីកន្លែងប្រកបដោយសម្ភាត បរិក្ខារទំនើបៗ អ្នកទៅកាន់ទីនោះ នៅបានស្នាក់អាស្រ័យ ជាមួយធម្មជាតិនិងបរិស្ថានដ៏ត្រកាល។ Resortនេះតាំង នៅលើកោះថេធៀរ៉ូ នៃប្រទេសតាហៃទី។ចាប់អារម្មណ៍ចង់ទៅស្នាក់នៅលេងទីនោះ បន្ទប់តម្លៃចាប់ពី3700$ក្នុងមួយយប់។(BBC)

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង