ប្រភពព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ក្រុងភ្នំពេញ

ក្រុហ៊ុនអាកាសចរអ៊ីវ៉ា របស់តៃវ៉ាន់ ផ្អាកជើងហោះហើរ៥៥០ជើង

36

EVA Air cancels 550 flights July 11-19.
ទីភ្នាក់ងារពត៌មានបរទេសបានផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី២កក្កដានេះថា ក្រុម ហ៊ុនអាកាសចរEVAរបស់តៃវ៉ាន់បានប្រកាសថាក្រុម​ហ៊ុននឹង​លប់ចោល ការហោះហើរចំនួន៥៥០ជើង ចាប់ពីថ្ងៃទី១១ដល់១៩កក្កដាដោយសារតែ ក្រុមអ្នកហោះហើរនិងបុគ្គលឹកធ្វើបាតុកម្មទាមទារអោយមាន បង្កើនសុវត្ថិការសង្គមបន្ថែម។ការផ្អាកនេះនាំអោយមានផល ប៉ះពាល់ដល់អ្នកដំណើរ៨៦.៩០០នាក់។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង