ប្រភពព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ក្រុងភ្នំពេញ

បិតាស្ថាបនិកឧស្សាហកម្មរថយន្តរបស់ សហរដ្ឋអាមេរិក Iconia Lee Iacocca បានទទួលមរណភាព នៅអាយុ 94 ឆ្នាំ

131

លោក Lido Anthony Lee Iacocca ដែលជាអតីតប្រធានក្រុមហ៊ុន Chrysler និងជាមនុស្សម្នាក់ ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា “បិតាស្ថាបនិក” របស់រថយន្ត Ford Mustang បានស្លាប់នៅអាយុ 94 ឆ្នាំ។ ។

លោក Lee បានចាប់ផ្តើមអាជីពរបស់គាត់ នៅក្នុងឧស្សាហកម្មរថយន្ត នៅក្នុងឆ្នាំ 1946 នៅឯក្រុមហ៊ុន Ford Motor Company ។ គាត់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថា ត្រូវបានគេជឿថា ជាអ្នកដឹកនាំក្រុមវិស្វកម្ម ដែលបានបង្កើត និងបង្កើតរថយន្ត Mustang ដំបូងបំផុតនៅក្នុងឆ្នាំ 1964 ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង