ប្រភពព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ក្រុងភ្នំពេញ

បណ្តាញសង្គមរិះគន់ «កូនស្រីលោកត្រាំ» ទៅអឹតឡើមក្នុងចំណោមមេដឹកនាំG20!

59


រូបភាពពីរសន្លឹកនេះនាំអោយមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំង តាមបណ្តាញសង្គម
ទៅលើនាងអ៊ីវ៉ាន់កា ត្រាំកូនស្រីលេខ១ប្រធានាធិបតីអាមេរិច ព្រោះថា នាងមានតួនាទីត្រឹមទីប្រឹក្សាឪពុកសោះ រឿងអីទៅ អឹតឡើមមុខ ចំណោមមេដឹកនាំកំពូលក្នុងកិច្ចប្រជុំG20នៅជប៉ុនកាលពីថ្មីៗនេះ។ មានក្លឹបវីដេអូមួយទៀតដែលផូសដោយមន្រ្តីបារាំងឃើញនាងអ៊ីវ៉ាន់កាព្យាយាម និយាយនៅក្នុងចំណោមមេដឹកនាំបារាំង អង់គ្លេស កាណាដា និងប្រធានIMFកំពុងពិភាក្សាគ្នា។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង