ប្រភពព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ក្រុងភ្នំពេញ

វាលស្រែ ដែលតុបតែងដោយរូបភាព ស្រស់ស្អាតប្លែកបែបនេះ នៅជប៉ុន

53

ស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២០មិថុនានេះ ឲ្យដឹងថា លោក លោកស្រី ធ្លាប់បានឃើញវាលស្រែ ដែលតុបតែងដោយរូបភាព ស្រស់ស្អាតប្លែកបែបនេះ ពីមុនមកដែរឬទេ? អំឡុងរដូវកាលដាំដុះ នៅប្រទេសជប៉ុន មានរូបភាពស្រស់ស្អាត ប្លែកៗគ្នា ដែលលោក លោកស្រីអាចមើលឃើញ បាននៅតាមវាលស្រែនៃតំបន់មួយចំនួន នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង