ប្រភពព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ក្រុងភ្នំពេញ

រណាយន្ត 2300 ដែលបំផ្លាញព្រៃឈើ ត្រូវបានរឹបអូស ក្នុងរយៈពេល 2 ឆ្នាំចុងក្រោយ នៅតំបន់ភ្នំក្រវាញ

51

ភ្នំពេញ៖ អង្គការ WildlifeAlliance កាលពីថ្ងៃទី១១មិថុនា បានផ្សាយថា តើខ្ញុំអាចដាក់រណារទាំងអស់តាមលំដាប់លំដោយទេនៅយប់ថ្ងៃស្អែកបានទេ?
សម្រាប់អ្នកដែលកំពុងឆ្ងល់ថាតើខ្ញុំនៅទីណាខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងស្ថានីយ៍អ្នកល្បាតរបស់យើង នៅភ្នំក្រវាញដែលជាកន្លែងដែលយើងរឹបអូសរណាយន្ត 2300 ក្នុងរយៈពេល 2 ឆ្នាំចុងក្រោយ។ យើងប៉ាន់ប្រមាណថារណាយន្តនីមួយៗទទួលខុសត្រូវ ចំពោះការបំផ្លាញព្រៃត្រូពិចប្រហែល 1 ហិកតា (2,47 ហិចតា) ។ វាត្រូវការអ្នកអភិរក្សច្រើនដងនិងខិតខំប្រឹងប្រែង ដើម្បីចាប់អ្នកកាប់ឈើខុសច្បាប់និងរឹបអូសរណាររបស់ពួកគេ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង