ប្រភពព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ក្រុងភ្នំពេញ

ទាយលេង!តើប្រធានាធិបតីចិន នឹងទៅប្រជុំG-20នៅតូក្យូឬអត់?

38


នៅចុងខែនេះនឹងមានកិច្ចប្រជុំកំពូលមេដឹកនាំពិភពលោក នៃប្រទេសG-20នៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុន។លោកប្រធានាធិបតីត្រាំម្សឹលមិញបាន ផ្តល់កិច្ចសំភាសន៍ជាមួយទូរទស្សន៍ CNBCដោយនិយាយគម្រាមចិនថា «បើលោកXiប្រធានាធិបតី ចិនមិនទៅចូល រួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ អាមេរិចនឹងតម្លើង ពន្ធនាំចូលទំនិញពិចិនទៀត»?
ចឹងចូរមិត្តយើងទាយលេងមើលថា តើចិនទៅឬមិនទៅ?

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង