ប្រភពព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ក្រុងភ្នំពេញ

ចាមក៏មិនលើកលែងដែរ?

33


there are at least 700 Pakistani women who married Chinese men in just over a year.
គេនិយាយថាក្នុងរយះពេលប៉ុន្មានឆ្នាំនេះមានស្រ្តីប៉ាគីស្ថានយ៉ាងតិច៧០០នាក់បានរៀបការជាមួយចិន ដើម្បីធ្វើជាកំបាំងមុខ​នាំ​ទៅជួញ​ដូរភេទនៅប្រទេសចិន។
BBCផ្សាយថាអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងស្រ្តី គ្រីស្ទៀនប៉ាគីស្ថានជាមួយ បុរសគ្រីស្ទៀនចិនធ្វើឡើងគ្រាន់តែជារបាំងមុខដើម្បីនាំស្រ្តីប៉ាគីស្ថានទៅបម្រើ ជាទាសករផ្លូវភេទនៅប្រទេសចិនដែលមានកំណើនមនុស្សប្រុស។
ស្រ្តីវៀតណាម ភូមា ក៏ដូចគ្នាសុទ្ថតែធ្លាប់ត្រូវគេរៀបការ បោកយក ទៅលក់ខ្លួននោចិន។ ស្រ្តីកម្ពុជាក៏ធ្លាប់មានរឿងអាស្រូវនេះដែរ។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង