ប្រភពព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ក្រុងភ្នំពេញ

សេចក្តីជូនដំណឺងសម្រាប់អ្នកប្រើWhatsApp.

45

WhatsApp notifies users of app updates After accepting hackers, hack into the user dialogue successfully.
BBCបានផ្សាយនៅព្រឹកមិញនេះថាក្រុមហ៊ុនWhatsAppដែលជាAppមាន មនុស្សប្រើ១,៥ពាន់លាននាក់បានជូនដំណឹង​ដល់អតិថិ​ជន​ខ្លួនថាពួកHackerអាចបង្កើតសូហ្វវែរនៅក្នុងឧបករណ៍ទូរគម នាគ​មន៍នៅពីចំងាយហើយ អាចលួចចូលមើលសារនិងស្តាប់សម្លេង របស់អ្នកប្រើប្រាស់WhatsAppបានដោយទូទៅ។
ពួកHackerនោះគឹក្រុមហ៊ុនអ៊ីស្រាអែល NSO Group។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង