ប្រភពព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ក្រុងភ្នំពេញ

ភូមាដោះលែងអ្នកទោសជាង៩០០០នាក់អបអរ បុណ្យសង្រ្កាន្ត!

50

BBCបានផ្សាយមុននេះថាដើម្បីអរអរសាទរ បុណ្យ សង្រ្កាន្តទើបកន្លងផុតនេះរដ្ឋាភិបាលភូមា បានសម្រេចដោះលែងអ្នកទោសចំនួន៩៥០០ នាក់។
អ្នកទោសភាគច្រើនគឹទោសគ្រឿងញៀន។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង