ប្រភពព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ក្រុងភ្នំពេញ

ប្រទេសឥណ្ឌាប្រារព្ធពិធីបុណ្យ Gudi Padwa

44

ប្រជាជនឥណ្ឌាបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យពិធីបុណ្យ Gudi Padwa កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីកត់សម្គាល់ការមកដល់ នៃនិទាឃរដូវនិងការចាប់ផ្តើម នៃឆ្នាំថ្មីនៃម៉ារ៉ាធីនិងកូនកានីហិនឌូ។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង