ប្រភពព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ក្រុងភ្នំពេញ

រដ្ឋប្រហារនៅប្រទេសបងខ្មៅស៊ូដង់!

48


BBCបានផ្សាយមុននេះអោយដឹងថា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការពារជាតិស៊ូដង់ បានប្រកាសមុននេះថាគាត់បានដឹកនាំ កងទ័ពធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់លោកប្រធានាធីបតីអាលម៉ា អាល់ បាក់ស៊ាហើយ ដោយចាប់ខ្លួនគាត់ទុក បន្ទាប់ពីគាត់នោះដឹកនាំប្រទេសជាង៣០ឆ្នាំមកហើយក្តី។ ស៊ូដង់ជាប្រទេសមួយនៅទ្វីបអាហ្វ្រិច។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង