ប្រភពព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ក្រុងភ្នំពេញ

គម្រូមួយ!ហ្វីលីពីនដកខ្លួនរួច ចេញពីតុលាការICCជាផ្លូវការ!

31


Philippines Officially Leaves the International Criminal Court.
ប្រទេសហ្វីលីពីនបានដកខ្លួន ចេញពីសមាជិករបស់តុលាការឧក្រឹដ្ឋកម្មអន្តរ
ជាតិហៅកាត់ICCជាផ្លូវការហើយ នៅថ្ងៃទី១៧មីនានេះ។ ការដកខ្លួនចេញរួចនេះ កើតមានឡើង មួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីប្រទេស ហ្វីលីពីនបានដាក់សំណើទៅអង្គការ
សហប្រជាតិដោយបញ្ជាក់ថាការសុំដកខ្លួនចេញពីតុលាការICCនេះគឺជាប្រទេសទីពីរ​បន្ទាប់ពី​ប្រទេ​ស​ប៊ូរុនឌី។
អង្គការសហប្រជាជាតិបានជូនដំណឹងនេះ ទៅកាន់ប្រទេសសមាជិកជាផ្លូវការហើយ។
ហ្វីលីពីនសុំដកខ្លួនចេញពីតុលាការICCព្រោះក្តៅរឿងកាលពីឆ្នាំ២០១៨តុលាការICCបានបើកស៊ើបអង្កេតលោកប្រធានាធិបតី​ដូឌេតេ អំពីរឿងយុទ្ធនាការបង្រ្កាប គ្រឿងដែលបណ្តាលអោយមនុស្សរាប់ពាន់ស្លាប់។ក្នុងរូបលោកប្រធានាធិបតីលើកដៃអោយ«ក្ត»។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង