ប្រភពព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ក្រុងភ្នំពេញ

ឥណ្ឌាជាប្រទេសបោះឆ្នោតធំជាងគេ លើលោក??

30


The biggest election in the world launches in India on April 11
គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតឥណ្ឌបានប្រកាសថា កាលបរិច្ឆេទ នៃការបោះឆ្នោតសកលទូទាំងប្រទេស គឺចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី១១មេសា ទី១៨ ទី២៣ ទី២៩មេសានិងទី៦ ទី១២និងទី១៩ឧសភា។ចំណែកថ្ងៃរាប់ឆ្នោតនៅថ្ងៃទី២៣ឧសភាឆ្នាំ២០១៩។ ប្រជាជនមានសិទ្ធទៅបោះឆ្នោតមានចំនួន៩០០លាន ​ក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុប១៣០០លាននាក់ ដែលចាត់​ទុកថាជាការបោះឆ្នោតធំជាងគេលើលោក។ ថ្ងៃបោះឆ្នោតត្រូវប្រើទាហានរាប់ម៉ឹននាក់ការពារសន្តិសុខ។
ដើម្បីរៀបចំរដ្ឋាភិបាល បានត្រូវមានកៅអី២៦៤កៅអី ក្នុងចំណោម កៅអី៥៤៣។ បក្សប្រឆាំងត្រូវមានកៅអីយ៉ាងតិច១១៤កៅអី។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង