ប្រភពព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ក្រុងភ្នំពេញ

គូស្នេហ៍កក្រើកយុវវ័យវៀតណាម?

53

Nguyen-Thanh Thanh Couple.
នរណាជឿថាស្រីស្អាតពីរនាក់នេះជាស្អីៗនឹងគ្នា គឺជាគូស្នេហ៍ដ៏ផ្អែមល្ហែម និងធ្វើអោយកក្រើកយុវវ័យ នៅទីក្រុងហូជីមិញកាលពីចុងឆ្នាំ២០១៨។រឿងនេះក៏ទើបល្បីមិនស្ទើរដែរនៅយើង។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង