ប្រភពព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ក្រុងភ្នំពេញ

ឆ្នាំ២០១៨គយរកចំណូលបាន២.៥០០លានដុល្លារ

35

ភ្នំពេញ៖អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជាបាន​និយាយនៅថ្ងៃទី២៧កុម្ភះ​អោយដឹងថានៅក្នុងឆ្នាំ២០១៨កន្លងមកនេះគយរកចំណូល​សរុបបានប្រមាណជាង១០ទ្រីលានរៀលឬប្រមាណ ២.៥០០ លាន​ដុល្លារអាមេរិកមានការកើនឡើងជាង ៣២ភាគរយបើធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៧។ លទ្ធផលចំណូលនេះត្រូវប្រមាណជា១២១ភាគតយ នៃផែន ការឆ្នាំ ដែលកំណត់ដោយច្បាប់ ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង