ប្រភពព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ក្រុងភ្នំពេញ

តម្លៃសាំងត្រូវលក់តាមស្ថានីយពីថ្ងៃ១៨ ដល់២៨កុម្ភៈ សាំងធម្មតាតម្លៃ៣៤០០រៀល និងម៉ាស៊ូត៣៤៥០រៀល ក្នុងមួយលីត្រ

63

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ពីការកំណត់តម្លៃសាំង ដែលត្រូវលក់រាយតាមស្ថានីយចាប់ពីថ្ងៃទី១៨ ដល់ទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ ដោយសាំងធម្មតា ត្រូវលក់ក្នុងតម្លៃ៣៤០០រៀល ក្នុងមួយលីត្រ និងម៉ាស៊ូតត្រូវលក់ក្នុងតម្លៃ ៣៤៥០រៀលក្នុងមួយលីត្រ៕

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងទាំងស្រុង៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង