ប្រភពព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ក្រុងភ្នំពេញ

នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ត្រជាក់ខ្លាំងដល់ថ្នាក់ សសៃសក់ ក៏កកដែរ?

76

បរទេស៖ ដោយសារតែអាកាសធាតុ មានការចុះត្រជាក់ខ្លាំង ទើបជម្រុញឲ្យនាង Tylor Scallon អ្នកនៅរដ្ឋ Iowa កាលពីថ្ងៃទី៣១ មករាកន្លងមកនេះ​ បានបង្ហោះក្លីបវីដេអូមួយ ដែលនាងថតទុក ពេលនាងធ្វើសក់ អោយសើម រួចដើរចេញក្រៅផ្ទះ និងពេលដើរចូលផ្ទះវិញ សក់របស់នាង ក៏បានកកឡើងត្រង់ឆ្កើត ឡើងលើ (ដូចក្នុងរូប) ។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង