ប្រភពព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ក្រុងភ្នំពេញ

យុទ្ធនាការភ្លៀងរលឹម លើយានយន្តកែច្នៃខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេស (វិធានការលើរថយន្ត កែច្នៃដាក់រានខាងក្រោយ ដឹកសំពីងសំពោង និងខ្វះឯកសារ)

21

នាថ្ងៃទី ១៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩ ក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យយានយន្ត កែច្នៃខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេស ខេត្តបាត់ដំបង បានធ្វើការត្រួតពិនិត្យយានយន្ត សរុបចំនួន ១៩២ គ្រឿង ក្នុងនោះឃាត់ណែនាំ និងពិន័យតាមច្បាប់ចំនួន ៨៨គ្រឿងដោយរួមមាន៖ យានយន្តគ្មានផ្លាកលេខ(០១ គ្រឿង) ដឹកទំនិញខុសបច្ចេកទេស(០៦ គ្រឿង) ដោះភ្លើងបំពាក់ខុសបច្ចេកទេស(០១ គ្រឿង) គ្មានបណ្ណបើកបរ(០៩ គ្រឿង) ប្រើបណ្ណបើកបរខុសប្រភេទ(៣៦ គ្រឿង) និងខ្វះឯកសារ (៣៥ គ្រឿង)។

ជាមួយគ្នានេះផងដែរនៅខេត្តកំពង់ធំ ក៏បានធ្វើការត្រួតពិនិត្យយានយន្តលើរថយន្តកែច្នៃដាក់រានខាងក្រោយ ដឹកសំពីងសំពោង និងខ្វះឯកសារ ដើម្បីណែនាំ និងពិន័យតាមច្បាប់។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង