ប្រភពព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ក្រុងភ្នំពេញ

អគ្គិភ័យកំពុង ឆាបឆេះ ផ្សារម៉ុងឌីយ៉ាល់

32

(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិភ័យ ឆាបឆេះ ផ្សារ ម៉ុងឌីយ៉ាល់ នាយប់ថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩។ រថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យកំពុងចេញអន្តរាគមន៍។


អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង