ប្រភពព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ក្រុងភ្នំពេញ

ចិនដាំទុរេន​បានសម្រេចដោយខ្លួនឯង

29

ដោយយោងលើវេបសាយAmarin News ថៃបានផ្សាយអោយដឹងថាពេលនេះប្រទេសចិនដាំធុរេន«ម៉នថង»បាន ដោយខ្លួនឯងហើយ និងកំពុងអភិវឌ្ឍន៍គុណភាពពូជ ដែល អនាគតថៃ នឹងបាត់បង់ទីផ្សារ។
តួលេខ២០១៨​ ចិននាំចូលធុរេនប្រមាណ៤,៨៦លានតោនត្រូវជា លុយ​ប្រមាណ
៦,៨៧ពាន់លានដុល្លារ។ ថៃដណ្តើមបានការផ្គត់ផ្គង់អោយ ទីផ្សារចិនធំជាងគេ វៀតណាម ក៏ច្រើនដែរ ម៉ាឡេ ភូមា មានតិចទេ ប្រមាណ៣ទៅ៥ភាគរយ។កម្ពុជាមិនមានតួលេខទេ។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង